Startsida Umeå kommun
bild på en maskin som preparerar ett skidspår. Mellan trädtopparna skiner solen.

Skidåkning, skidbackar

I Umeå kommun finns flera längdskidspår för dig som gärna tar en tur ute i det fria under vinterhalvåret. Under sommaren fungerar de flesta spåren som motionsspår. Slalombacken Bräntbergsbacken finns på Mariehem för dig som hellre åker nedför.

Aktuell spårinformation

Vecka 13: Hej! Trots det varma vädret så har nattkylan gjort det möjligt att hålla igång Nydala och Stadsliden. Men nu börjar det vara på slutet av stadsliden och Mariehemsängarna. Personalen har jobbat på bra med det lilla snö och is som finns och lyckas fått ihop en slinga på Mariehemsängarna spåren i stadsliden är åkbara men bitvis isiga. Vi kör så länge det går!

Nydala spåren ser fortfarande bra ut och är öppna.

Övriga spår börjar vara isiga men vi kommer testa preparera.

Se skidspår i anläggningsregistret

Nydala konstsnöspår

Umeå kommun preparerar varje år ett konstsnöspår på Nydala för att kunna förlänga skidsäsongen för skidåkande medborgare.

Spåren prepareras oftast mellan klockan 07.00 och 09.00 när det behövs. Vill du veta exakt när spåret har preparerats kan du abonnera på en sms-tjänst eller ladda ner fritidsappen, där all information finns.

Konstsnöspåret sköts om av IFK Umeås skidsektion och är avgiftsbelagt.

Flera längdskidsspår i Umeå kommun

Inom Umeå kommun finns det flera mil längdsskidspår att utnyttja. Vissa av spåren är elljusspår och några dagljusspår.

Spårkartor för alla längdsskidsspår

Slalom i Bräntbergsbacken

Bräntbergsbackens drift sköts av UHSK Umeå skidklubb. Umeå kommun ser till att liften är intakt, pistar backen och ser till att ved finns vid grillplatserna.

Servicenivå för Bräntbergsbacken

Öppettider och information finns på UHSK:s webbplats.

Vill du veta när backen är pistad, prenumerera på SMS-tjänst (gratis).

Kontakt

Stig Nilsson
enhetschef
driftsavdelningen
Umeå kommun
090-16 54 03
stig.nilsson@umea.se

Sidan har granskats 2020-03-23

Sidans kortadress: www.umea.se/skidspar