Startsida Umeå kommun
Ett träningsredskap i trä

Träningsredskapet "Portal" för armgång.

Ålidhem utegym och fruktlund

I det här utegymmet kan du träna i unika hemslöjdade träredskap.

Förutom träning för kroppen kan du låta ögat njuta av de utskurna dekorationerna på armhävningsstången och den smidda vindflöjeln högst upp på repstolpen.
Fruktlundens träd och buskar skapar mat åt pollinerarna. Här växer olika äppelsorter, päron, plommon, körsbär, vinbär och krusbär. Plocka gärna och ät en mogen frukt eller några bär. Vill du vila benen en stund kan du sätta dig på den slöjdade bänken, ”Let's work together”.

Fruktlund

För att få in mer liv och färg på platsen har Umeå kommun ställt i ordning en fruktlund i den östra delen av parkstråket. Blommande träd och buskar skapar mat åt våra viktiga pollinerare samt frukt och bär som besökarna kan plocka. Både utegymmet och fruktlunden är finansierade av Boverket. Utegymmet har fått ekonomiskt stöd från Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Samarbete med Västerbottens läns hemslöjdsförening

Konstruktionen av utegymmet och formgivningen bygger på sammansättningen gradning, en slöjdteknik där en gradslå med svagt koniska långsidor skjuts in i ett matchande gradspår. Konstruktionen blir självlåsande och mycket stark. Utförande och funktion av utegym, skulpturer och fruktlunden är skapad i dialog med boende och organisationer på Ålidhem. De två skulpturerna vid gymmets entré har fritt utformats efter idéworkshops med barn.

Projektet har genomförts i samarbete med slöjdaren Jögge Sundqvist, ”Surolle” och bildkonstnären Stefan Markström.

Övriga medverkande: Emil Walterholm, Moa Bogren Koivuniemi, Claes Hofberg, Thomas Diestler, Frida Jacobsson, Peter Karbin och Sebastian Reichlin.

Virket till utegymmet är sponsrat av Sävar såg och Olofsfors bruk.

Tillverkare: Västerbottens läns hemslöjdsförering
Tillverkningsår: 2018
Material: Tätvuxen kärnfura
Ytbehandling: Linoljefärg, tjära och rå linolja
SIS-Standard: EN 16630:2015

Här finns utegymmet

Adress: mellan Kandidatvägen 28A och Språkgränd 12, Umeå

Koordinater: Latitud 63,809429°N, Longitud 20,31945°E

Kontakt

Gator och parker
090-16 10 00
gatorochparker@umea.se

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-07-02

Sidans kortadress: www.umea.se/alidhemutegym