Startsida Umeå kommun

Skolidrottshallar och skolidrottssalar

Skolidrottshallar/salar är samlingsnamnet på de idrottshallar som finns i anslutning till många grund- och gymnasieskolor i Umeå kommun. Dessa hallar hyrs av Umeå kommun, och nyttjas av föreningar och andra intressenter efter skoltid.

Hallarna har olika mått och utrustning/linjering.
Läs mer om hallarna i anläggningsregistret.

Bokning av tid i en skolidrottshall eller sal

  • Behörig ledare måste komma först och gå sist vid varje tillfälle.
  • Det får aldrig förekomma att enskilda finns kvar i lokalerna efter det att   ansvariga ledare lämnat idrottshallen.
  • Låstaggen ska alltid användas för att besöket ska registreras.
  • Se till att obehöriga inte får tillträde till lokalerna.
  • Skulle entrédörren ställas upp och förbli öppen i mer än cirka 2 minuter, kommer ett larm att sättas igång.
  • Den kund som innehar tiden svarar för att samtliga ytterdörrar är stängda.
  • Vara noga med att lämna lokalen i det skick du själv vill ha idrottshallen.
  • Endast inomhusskor som inte gör märken på golvet får användas.
  • Innan din träningstid är slut ska alla redskap ställas tillbaka på anvisad plats, nerfällda bänkar ställas upp, innebandysarg återställas med mera.
  • Avslutningsvis att fönster och dörrar i idrottshallhallen samt omklädningsrum ärstängd och låst.
Kontakt

Camilla Lundberg
Enhetschef
Fritid Drift
Umeå kommun
090-16 16 34
070-644 66 22
camilla.lundberg.2@umea.se

Mer information

Samordnare Passage

Lars Olsson
Fritid drift
090-16 16 27
070-648 07 57
lars.olsson@umea.se

Lokalbokning

fritid.bokning@umea.se

Beställ tagg

fritid.passage@umea.se

Ange namn, förening, verksamhet, hall och tid när du beställer.

Läs om hallarna

Anläggningsregistret

Tillsyn/rondering

Utrustning, felanmälan och stöd under kvällstid

070-850 65 36
070-850 65 37

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus