Startsida Umeå kommun

Skolidrottshallar och skolidrottssalar

Skolidrottshallar/salar är samlingsnamnet på de idrottshallar som finns i anslutning till många grund- och gymnasieskolor i Umeå kommun. Dessa hallar hyrs av Umeå kommun, och nyttjas av föreningar och andra intressenter efter skoltid.

Hallarna har olika mått och utrustning/linjering - läs mer om hallarna i Anläggningsregistret.

Bokning av tid i en skolidrottshall/sal?

  • Behörig ledare måste komma först och gå sist vid varje tillfälle.
  • Det får aldrig förekomma att enskilda finns kvar i lokalerna efter det att   ansvariga ledare lämnat idrottshallen.
  • OBS! Låstaggen ska alltid användas, detta för att besöket ska registreras.
  • Se till att obehöriga inte får tillträde till lokalerna.
  • Skulle entrédörren ställas upp och förbli öppen i mer än cirka 2 minuter, kommer ett larm att sättas igång.
  • Den kund som innehar tiden svarar för att samtliga ytterdörrar är stängda.
  • Vara noga med att lämna lokalen i det skick du själv vill ha idrottshallen.
  • Endast inomhusskor som inte gör märken på golvet får användas.
  • När din träningstid är slut ska alla redskap ställas tillbaka på anvisad plats, nerfällda bänkar ställas upp, innebandysarg återställas med mera.
  • Avslutningsvis att fönster och dörrar i idrottshallhallen samt omklädningsrum ärstängd och låst.
Kontakt

Camilla Lundberg
Enhetschef
Fritid Drift
Umeå kommun
090-16 16 34
070-644 66 22
camilla.lundberg.2@umea.se

Mer information

Arbetsledare

Peter Poopuu
Fritid Drift
Umeå kommun
090-16 66 09
070-339 08 50 peter.poopuu@umea.se

Samordnare Passage

Lars Olsson
Fritid Drift
Umeå kommun
090-16 16 27
070-648 07 57 lars.olsson@umea.se

Lokalbokning

fritid.bokning@umea.se

Beställ tagg

fritid.passage@umea.se

Kom ihåg att ange namn, förening, verksamhet, hall och tid vid din beställning.

Läs om hallarna

Anläggningsregistret

Tillsyn/rondering

Utrustning, felanmälan och stöd under kvällstid

070-850 65 36

070-850 65 37

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.