Startsida Umeå kommun
Hyr material

Materiel för uthyrning

Klicka dig vidare till uthyrningsobjekt och fritidshjälpmedel via länkarna under Innehåll.

Föreningar, kranskommuner och Umeå kommuns egna verksamheter

Föreningar, andra kommuner i Umeåregionen och Umeå kommuns egna verksamheter kan hyra utrustning och annat materiel och debiteras utifrån en beslutad taxa.

Uthyrning till privatpersoner är inte möjligt.

Läktarvagn, byggbar läktare och sekretariatvagn kan hyras ut till arrangemang till en anpassad taxa. För pris ta kontakt med Fritid drift.

Material att hyra och priser

Kontakt

Nina Pettersson
Fritid drift
090-16 54 10
fritiddrift@umea.se

Sidan har granskats 2019-02-13

Sidans kortadress: www.umea.se/materialuthyrning

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.