Startsida Umeå kommun

Fritidshjälpmedel

Fritidshjälpmedel underlättar för personer med funktionshinder att utöva olika fritidaktiviteter exempelvis en hobby, sport eller naturnära aktiviteter.

Du hittar utrustning att hyra på Parasport Västerbottens webbplats.