Startsida Umeå kommun

Fritidshjälpmedel

Fritidshjälpmedel underlättar för personer med funktionshinder att utöva olika fritidaktiviteter exempelvis en hobby, sport eller naturnära aktiviteter.

Du hittar utrustning att hyra på Parasport Västerbottens webbplats.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus