Startsida Umeå kommun

Information från Umeå kommuns bad med anledning av coronavirus

Umeå kommuns bad tar smittspridningen av covid-19 på allvar och vi följer myndigheternas riktlinjer för att minska smittspridningen. I nuläget finns inga särskilda restriktioner för badhus gällande öppettider eller besökare. Simhallar omfattas alltså inte av förbudet mot allmänna sammankomster och tillställningar med fler än 50 personer* och simhallar kan hålla öppet för att fortsätta främja folkhälsan**. Här kan du läsa om vilka åtgärder vi vidtar och vad du som besökare kan göra. 

Vad gör vi i Umeå kommuns simhallar?

 • Vi desinficerar vårt bassängvatten med klor och UV-ljus, som dödar både bakterier och virus***. Mängden fritt klor per liter vatten är tillfälligt justerad från 0,6 till 1,0 mg i våra bassänger.
 • Vi håller en ännu högre frekvens på städning i våra lokaler. 
 • Personal som känner av sjukdomssymptom håller sig hemma.
 • Vi informerar våra besökare om hur viktigt det är att duscha före bad och vikten av god handhygien.
 • Vi ställer in större senioraktiviteter: Cirkelträning Nolia, Föreläsning på Storsjöhallen, Seniordag på Navet
 • Gruppträningspass är antingen reducerade i antal deltagare, flyttad till annan lokal eller utförs utomhus.
 • Medel för rengöring av redskap har ställts ut i träningslokaler och vi har tydliggjort att deltagare ska rengöra redskap före och efter träning.
 • Hemgården bad och gym stänger, eftersom det delar lokal med ett vård- och omsorgsboende.
 • Vi erbjuder alla kunder med abonnemang som är i en riskgrupp möjlighet att frysa sitt abonnemang gratis, med undantag för motionskort inom Umeå kommun och abonnemanget Navet+.
 • Vi uppmanar våra besökare att hålla avstånd, till exempel vid köer för att beställa mat.
 •  Vi försöker få ett bra genomflöde i de olika lokaler och omklädningsrum vi har för att det inte ska vistas för många i samma utrymme samtidigt.
 • Aufguss utgår och vi stänger alla ångbastur från och med 23/4. Vi höjer också temperaturen till 80 grader i övriga bastur. Detta enligt rekommendationer från Svenska badbranchen. 
 • Inför öppning av kommunens utebad gjordes en riskanalys, denna kan du ta del av under rubriken Mer information.

Vad kan du som besökare göra? 

 • Om du känner dig frisk – välkommen att bada och simma hos oss.
 • Om du känner dig sjuk ska du inte besöka oss – stanna istället hemma.
 • Var extra noga med hygienen, särskilt handhygien. 
 • Hålla avstånd mellan varandra och undvik trängsel.
 • Kom gärna ombytt till gruppträningar och gym.
 • När du handlar mat: Beställ och betala i tur och ordning och sitt sedan ner med din mat eller ta med dig din take away.
 • Håll dig uppdaterad på myndigheternas direktiv och rekommendationer. Var särskilt försiktig om du är över 70 år eller i annan riskgrupp. Läs folkhälsomyndighetens nya allmänna råd om att hålla avstånd och att ta personligt ansvar.


*Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs. Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Källa: Polisen, regeringsbeslut 2020-03-27


**Träna gärna men gör det säkert
Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, och gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.
Källa: Folkhälsomyndigheten, pressmeddelande 2020-03-24


***Virus
Virus kan inte föröka sig i bassängvatten. De kan endast föröka sig i celler, till exempel i människor eller djur. Infektionsförmågan avtar snabbt i bassängbadvatten genom att virus dör av desinfektionsmedel eller späds ut. Virus smittar huvudsakligen direkt från person till person i samband med bassängbad. Därför är bassängbad inte mer förknippade med virussmitta än andra miljöer där många människor vistas. Virus ingår inte heller i en rutinmässig kontroll. Det kan möjligtvis bli aktuellt i speciella fall, till exempel för att spåra en smittkälla.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Bassängbad

Kontakt

Patrik Samuelsson
avdelningschef, fritid bad
Umeå kommun
090-16 16 45
070-296 22 98
patrik.samuelsson@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus