Startsida Umeå kommun
TIU-bild

TIU - teater i undervisningen

Teater i Undervisningen, TIU, är en teaterform som förenar teater och pedagogik och som främst vänder sig till barn och ungdom. Det specifika med TIU, och som skiljer denna form från andra former av (ungdoms-)teater är TIU-"programmet". Det vill säga att det, i direkt anslutning till pjäsen, hör en bearbetningsdel som består av strukturerade dramapedagogiska aktiviteter runt ett ämne med anknytning till pjäsen som förhoppningsvis har relevans för barnens/ungdomarnas liv och för läroplaner/kursplaner. Bearbetningsdelen finns med för att fördjupa och problematisera tematiken i pjäsen och den sker genom ett aktivt deltagande av eleverna.

Kontakt

Anna-Karin Kask
090-16 34 67
anna-karin.kask@umea.se

Mer information