Startsida Umeå kommun
Kollegialt utbyte

Pedagogisk kollegial handledning

En strukturerad samtalsform

På Kulturcentrum deltar all pedagogisk personal i Kollegial pedagogisk handledning. Det är en kontinuerlig kompetensutveckling där vi tillsammans diskuterar, synliggör och utvecklar vår verksamhet.

I pedagog- och teaterledartjänsterna på Kulturcentrum för barn och unga, ingår pedagogisk kollegial handledning. Handledningsgrupperna träffas cirka en gång per månad och det pedagogiska samtalet/arbetet pågår cirka 1, 5- 2  timmar.

Syftet med pedagogisk kollegial handledning är att tillsammans med kollegor diskutera och reflektera över sitt arbete, knyta ihop teori och praktik, fördjupa erfarenheter och kunskaper, tanke - känsla — handling, samt synliggöra:

  • Det praktiska arbetet
  • Barnen och ungdomarna
  • Pedagogrollen

​Den pedagogiska kollegiala handledningen är en form av kompetensutveckling där man tillsammans i arbetsgruppen synliggör, förnyar och utvecklar verksamheten och där målet är att bibehålla och vidareutveckla en hög pedagogisk kvalité.

För mer information, kontakta Anna-Karin Kask.

Kontakt

Anna-Karin Kask
090-16 34 67
anna-karin.kask@umea.se