Startsida Umeå kommun

Dans

Umeå har en starkt danstradition. Uttrycken spänner från danslek för de allra minsta till högkvalitativ scenkonst på Umeås många scener.

Dans i Västerbotten

Till Dans i Västerbotten kan du vända dig när du vill arrangera dans, se dans på scen, presentera dans för ung publik, dansträna för egen del, eller utvecklas som professionell utövare och få stöd, tips eller råd.

Balettakademien Umeå

Alla kan dansa – oavsett kultur, kön, ålder, fysiska förutsättningar och språk. Alla ska känna att dansen är hens eget uttryck. Det är utgångspunkten i Balettakademiens värdegrund. Verksamheten omfattar alla åldrar och de flesta dansformer.

Dansens Hus i Umeå

Dansens Hus i Umeå är ett nätverk och forum för social dans över generationsgränser. Föreningen samlar föreningar och enskilda för att utveckla och stärka dansen som individuell och kulturell uttrycksform.

Här finns också Umeå Dansskola, Lindy Hop-föreningen Swingum och den färgstarka dans- och kulturföreningen JamoJamo Arts.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus