Startsida Umeå kommun
Beskriv vad bilden föreställer.

©Camilla Akraka/Bildupphovsrätt 2019

Camilla Akraka tilldelas uppdraget att gestalta Metoo-monumentet i Umeå

Camilla Akraka tilldelas uppdraget att gestalta metoo-monumentet på Rådhustorget. Det beslutade kulturnämnden vid sammanträdet den 20 mars. Monumentet ska markera kommunens ställningstagande mot sexuella trakasserier och är en manifestation tillägnat dem som tillsammans bröt tystnaden.

– Metoo-upproret var ett uppvaknande för många, där kvinnor över hela världen satte ord på de trakasserier och maktmissbruk som fått fortgå i det tysta och krävde förändring. Monumentet är en ständig och viktig påminnelse om de berättelserna och att kampen för ett jämställt samhälle aldrig kan sluta, säger Helena Smith (S), kulturnämndens ordförande.

Konstverket heter ”Listen” och föreställer en puma som sitter på en ställning tre meter ovanför marken. Stålställningen påminner om en bur och pumans placering innebär att den befinner sig ”utanför” buren.

– Camilla Akrakas gestaltning är för mig ett urvrål som tar avstamp i en explosiv kraftsamling. Symboliskt tycker jag att konstverket ger skulptural kropp åt metoo-revolutionens samlade vittnesmål. Akraka vänder upp och ner på givna roller genom tydliga symboliska element. Med historiskt sett manligt kodade material och maktsymboler, som till exempel stål, billack och muskelmassa, bygger Akraka gestaltningen av pumans vrål med uppmaningen lyssna, agera och förändra, säger Moa Krestesen, konstintendent vid Umeå kommun.

Val av konstnär och motivering

I april 2018 beslutade kulturnämnden att utlysa en upphandling av offentlig gestaltning av ett metoo-monument på Rådhustorget. Processen med att välja vilken konstnär som ska få uppdraget har pågått sedan i somras. Först bjöds konstnärer in att göra en intresseanmälan med en kort beskrivning av hur hen tänker ta sig an uppdraget. Därefter gjordes ett urval av tre konstnärer som fick möjlighet att lämna skissförslag. Slutligen valdes Camilla Akrakas förslag ut av en bedömningsgrupp och kulturnämnden fattade beslut om tilldelning.

Motiveringen lyder: ”Camilla Akrakas förslag (Listen) till metoo-monument för Rådhustorget i Umeå svarar väl mot Umeå kommuns ställningstagande mot sexuella trakasserier. I hennes konstnärliga praktik är frågor om klass, kön, etnicitet och ålder ständigt närvarande. Hennes verk rymmer ofta ett ifrågasättande av en redan etablerad position, på samma vis som hos dem som genom metoo-uppropet vågade bryta tystnaden. Det starka visuella uttrycket i hennes verk i kombination med de betydelsebärande symboliska inslagen bildar en mångbottnad gestaltning som tillför ett nytt estetiskt grepp i Umeås offentliga rum.”

Camilla Akraka har en magisterexamen i Fri konst från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Exempel på tidigare utställningar är Angelika Knäpper Gallery i Stockholm, 2011, Linköpings Konsthall Passagen i Linköping, 2014 och Vallentuna konstkub i Vallentuna, 2016. Hösten 2018 placerades hennes verk Shades of a Tiger i ett nybyggt kulturhus i Skäggetorp, Linköping.

Kontakt

Moa Krestesen
Konstintendent
Kulturförvaltningen
Umeå kommun

090 -16 34 82
moa.krestesen@umea.se

Beskriv vad bilden föreställer.

©Camilla Akraka/Bildupphovsrätt 2019

Mer information

Fakta om "Listen"

Puman tillverkas i polyesterkomposit med en hård, rödaktig lack på ytan. Pumans öppna gap är tillverkat av en guldliknande bronslegering som kallas Nordiskt guld.

Ställningen i rostfritt stål är ca 300 cm hög och med puman, vars höjd är ca 130 cm, blir konstverkets totala höjd ca 430 cm.Enligt tidsplanen ska det vara på plats på Rådhustorget i oktober 2019.

Budgeten för uppdraget är
500 000 kr.

 

Länk till Camilla Akrakas hemsida