Startsida Umeå kommun
Foton från Rådhustorget

Det nya konstverket kommer att placeras någonstans på Rådhustorget.

Det finns ett före och efter #metoo, det ska Umeå kommun manifestera genom ett offentligt konstverk – ett tidsdokument tillägnat dem som tillsammans bröt tystnaden. Konstverket ska placeras på Rådhustorget och utlysningen för uppdraget finns nu att ta del av på kommunens webbplats. Konstnärer och konstnärsgrupper är välkomna att lämna in intresseanmälning enligt anvisningar.

– En gestaltning i det offentliga rummet blir en påminnelse om den förändring som kan, och behöver ske, när människor samlas kring ett gemensamt mål. Med en placering mitt i centrum blir verket en symbol för ett aktivt ställningstagande om nolltolerans mot sexuella trakasserier och övergrepp – lokalt, nationellt och globalt, säger Moa Krestesen, konstintendent, Umeå kommun.

Typ av konstnär

Den konstnär/konstnärer som anlitas ska ha ett kvalificerat konstnärskap, samt i utställningar och andra arbeten visat prov på genomförda installationer/projekt där den konstnärliga idén gestaltats och utförts med hög konstnärlig och teknisk kvalitet. Den konstnär som anlitas bör i sitt konstnärskap medvetet ha arbetat med demokratiska frågeställningar, värderingar och social kontext på ett innovativt sätt.

– Förfrågan ligger ute nu och jag hoppas att många konstnärer tar chansen att vara med. Det blir ett konstverk över en viktig rörelse placerad på en väldigt central och synlig plats, säger Moa Krestesen.

Val av konstnär sker i tre steg

I första skedet inbjuds du som är konstnär att lämna intresseanmälan. Intresseanmälan ska bland annat innehålla information om representativa verk/genomförda projekt/utställningar. Inga skissförslag efterfrågas i detta skede.

I steg två genomförs ett urval av en bedömningsgrupp. Utifrån urvalet inbjuds tre konstnärer att lämna skissförslag.

I steg tre bedömer urvalsgruppen tillsammans med ett antal andra representanter skissförslagen genom att beakta följande aspekter:

Estetiska och konstnärliga värden:

  • konstnärligt uttryck i förhållande till verkets syfte
  • samverkan med miljö och arkitektur
  • materialval och tekniska lösningar
  • hållbarhet över tid.
  • kringlösningar och underhållsaspekter
  • genomförbarhet inom befintlig budget.

Anmäl ditt intresse

Mejla din intresseanmälan till konstupphandlingar@umea.se. Anmälan ska vara Umeå kommun tillhanda senast lördag 25 augusti. Mer information om vad din anmälan ska innehålla finns på sidan Gestaltningsupphandlingar.

Tidplan

Lämna intresseanmälan senast lördag 25 augusti 2018. Tidplanen är att det nya konstverket ska vara på plats på Rådhustorget i september 2019.

Kontakt

Moa Krestesen
konstintendent
090-16 34 82
070-611 22 67
moa.krestesen@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.