Startsida Umeå kommun
Bilder från Rådhustorget

Det nya konstverket kommer att placeras någonstans på Rådhustorget.

Gestaltningsupphandlingar

Uppdrag #metoo-monument på Rådhustorget i Umeå

Det finns ett före och efter #metoo, det vill Umeå kommun manifestera genom ett offentligt konstverk - ett tidsdokument tillägnat dem som tillsammans bröt tystnaden.

Välkommen att komma in med en intresseanmälan för att lämna anbud i form av skissuppdrag till konstnärlig gestaltning.

Inbjudan riktar sig till yrkesverksamma konstnärer eller konstnärsgrupper för konstnärlig gestaltning av #metoo-monument.

Plats: Rådhustorget Umeå, utomhus. Exakt placering bestäms i samråd med beställare i senare skede.

Bakgrund/vision

Umeå kommun har som mål att alla medborgare ska ha samma förutsättningar och möjligheter att påverka hur såväl samhälle som det privata livet ska formas.

Rådhustorget har nyligen byggts om för att skapa en folklig och representativ miljö i hjärtat av Umeå. Torget är en viktig demokratisk mötesplats året om.

Se bilaga: ”Program Rådhustorget”

Uttrycket ”me too”, som betyder ”jag också”, myntades redan 2007 av Tarana Burke, mamma till ett offer för våldtäkt, som ett meddelande till andra utsatta för att påminna om att ingen är ensam i kampen för läkande. Hösten 2017 fick #metoo stor viral uppmärksamhet på global nivå när allt fler kvinnor, kända som okända, bröt tystnaden i sociala medier angående sexuella trakasserier och övergrepp.

Åtskilliga upprop har gått genom olika yrkeskårer i Sverige, något som fått uppmärksamhet internationellt.

En gestaltning i det offentliga rummet blir en påminnelse om den förändring som kan, och behöver ske, när människor samlas kring ett gemensamt mål. Med en placering mitt i centrum blir verket en symbol för ett aktivt ställningstagande om nolltolerans mot sexuella trakasserier och övergrepp - lokalt, nationellt och globalt.

Sökande ska:

 • Vara professionellt verksam konstnär inom bild- och formområdet.
 • Ha konstnärlig högskoleutbildning på minst 5 år eller motsvarande erfarenhet
 • Vara registrerad för F-skatt
 • Inte vara föremål för konkursansökan
 • Ha betalat sina skatter och avgifter

Den konstnär/konstnärer som anlitas ska ha ett kvalificerat konstnärskap, samt i utställningar och andra arbeten visat prov på genomförda installationer/projekt där den konstnärliga idén gestaltats och utförts med hög konstnärlig och teknisk kvalitet.

Den konstnär som anlitas bör i sitt konstnärskap medvetet ha arbetat med demokratiska frågeställningar, värderingar och social kontext på ett innovativt sätt.

Ekonomi

Budget: totalkostnaden för gestaltningen är 500 000 kronor exklusive moms.

Budgeten innefattar: konstnärligt arvode, arbetskostnader, material, sociala avgifter och skatter. Även kostnader för frakt och transporter, lokalhyra, underleverantörer, resor i samband med uppdraget, samt fundament, montering, försäkringar och eventuell belysning för verket. Beställaren står för samordning och eventuell eldragning.

Skissarvodet som uppgår till 40 000 kronor + moms per anbud. (3 skissuppdrag) ingår inte i totalkostnaden ovan. I skissarbetet ingår modell, presentationsmaterial för verk, tekniska specifikationer, budget och offerter från eventuella underleverantörer.

Tidsplan

Intresseanmälan lämnas senast 2018-08-25
Besked om skissuppdrag för 3 konstnärer 2018-10-20
Skissinlämning senast 2019-02-01
Beslut Kulturnämnd 2019-03-14
Färdigställande/slutbesiktning september 2019 (Preliminärt)

Processbeskrivning

Projektet genomförs som ett urvalsförfarande med intresseanmälan i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Urval av anbud, konstnär/er kommer att ske i två steg.

Steg 1. Ansökan

I första skedet inbjuds konstnärer att lämna intresseanmälan som ska vara Umeå kommun tillhanda senast den 2018-08-25 Ansökan mailas till: konstupphandlingar@umea.se
Moa Krestesen svarar på frågor 15 - 25 aug 2018 via mail: moa.krestesen@umea.se eller telefon: 070-611 22 67

Intresseanmälan ska innehålla:

 • information om representativa verk/genomförda projekt/utställningar (5–10 bilder eller ljud/video filer) Bilder önskas i jpeg-format, max 3 MB, Ljud och video bifogas som mp3 respektive mp4
 • CV och kontaktuppgifter, max 1 A4
 • kort beskrivning om konstnären och hur hen tänker ta sig an uppdraget, max en A4
 • kopia på F-skattsedel

Observera att skissförslag inte efterfrågas i detta skede.

Vi behandlar endast intresseanmälningar som är kompletta utifrån ovanstående.

Steg 2. Urval för tilldelning av skissuppdrag

Urvalet genomförs av en bedömningsgrupp bestående av:

 • Moa Krestesen, konstintendent. (projektledare för upphandlingen).
 • Helena Wikström, konstnärsrepresentant, konstnärlig ledare Vita kuben.
 • Åsa Adolfsson, konstpedagog.
 • Anja Boman, konstsekreterare.

Inbjudna representanter:

 • Lars Sahlin, biträdande kulturchef, Umeå kommun
 • Anna Flatholm, projektchef, gator och parker, Umeå kommun
 • Jennie Forsberg, utvecklingsledare Kvinnohistoriskt museum, Umeå kommun
 • Fredrik Petrusson, konsttekniker

Urvalet görs utifrån aspekterna:

 • Estetiska och konstnärliga värden i uppvisat presentationsmaterial.
 • Konstnärlig originalitet.
 • Konstnärligt uttryck i förhållande till verkets syfte.
 • Konstnärens korta beskrivning om hur hen tänker ta sig an uppdraget.

Skissuppdrag

Utifrån urvalet inbjuds tre konstnärer att lämna skissförslag. För skissförslagen utgår arvode om 40 000 kr exklusive moms per anbud. Förslagen ska vara budgetsatta och bestå av skalenlig modell (fysisk eller digital form). Idé/materialbeskrivning och materialprov. Tekniska specifikationer, offerter från eventuella underleverantörer samt underhållsplan.

Steg 3. Beslut om gestaltningsuppdrag

Urvalsgruppen tillsammans med representanter kommer att bedöma skissförslagen genom beaktande av följande aspekter:

 • Estetiska och konstnärliga värden
 • Konstnärligt uttryck i förhållande till verkets syfte
 • Samverkan med miljö och arkitektur
 • Materialval och tekniska lösningar
 • Hållbarhet över tid
 • Kringlösningar och underhållsaspekter
 • Genomförbarhet inom befintlig budget


Beslut om tilldelning av gestaltningsuppdrag meddelas den 15 mars 2019. Urvalsgruppen kan besluta att inte genomföra något av skissförslagen. Kontrakt skrivs tio dagar efter beslut.

Den konstnärliga gestaltningen ska vara färdigställd preliminärt september 2019.

Alla sökande kommer att delges beslutsprotokoll efter tilldelat uppdrag tillsammans med namnuppgifter på vilka som sökt uppdraget.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus