Startsida Umeå kommun

Konstsalen

I konstsalen finns ytor för konstpedagogiska aktiviteter, som exempelvis samtal om konstnärlig tekniker, konstnärskap eller genrer, allt med utgångspunkt i den kommunala konstsamlingen och vad som för tillfället finns förrådsställt.

Konstsalen rymmer delar av Umeå kommuns konstsamling som totalt omfattar omkring 10 000 konstverk av skiftande uttryck och tekniker. De allra flesta verken i samlingen är utplacerade i någon av de cirka 350 olika placeringsställena, kommunala verksamheter såsom exempelvis förskolor, äldreboenden, stadshusets kontor och korridorer, gruppbostäder inom socialtjänstens områden och skolor på alla nivåer.

Varje år köps det in mellan 100–200 verk till samlingen, som alltså växer och växer för varje år. I konstsalen finns de konstverk som för tillfället är förrådsställda. Kanske är de återlämnade från någon verksamhet, kanske är de nyinköpta eller kanske har de bara inte hittat rätt miljö att ta plats i.

Mer information om att boka en konstpedagogisk aktivitet:
Visningar och pedagogiskt program

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.