Startsida Umeå kommun

"Heartbeats", installation av Pilippa Nilsson Kallhed i utställningen "Violet Violence"

Umeå konsthall

Med uppdraget att stärka den lokala konstscenen och skapa förutsättningar för yrkesverksamma konstnärer* att verka i Umeå, ligger konsthallens fokus på konstnärerna i närområdet tillsammans med ett urval av samtida svenska och internationella utövare.

Målsättningen med verksamheten är att skapa förutsättningar för upplevelser som speglar olika idéer och arbetssätt inom det samtida bild- och formområdet.

Konstverksamheten är öppen för samarbeten, projekten kan ha både tillfällig och långsiktig karaktär. Med syftet att engagera och ge ingångar kopplade till aktuella utställningar och projekt, samarbetar vi både inom Väven och med andra institutioner, föreningar och enskilda utövare.

Med en verksamhet som länkar samman konst och pedagogik, önskar vi vara både inkluderande och utmanande, där olika människors erfarenhet tas till vara för att skapa upplevelser och dialog.

* Yrkesverksam konstnär definieras enligt Konstnärernas riksorganisation (KRO)

Utställningsrummet

Med konsthallens placering, mitt i Umeå stadsbibliotek i kulturhuset Väven, hoppas vi nå både publik som planerat ett besök hos oss men också de som passerar i andra ärenden. Vi är angelägna om att hålla en levande dialog med våra besökare och det gör vi bland annat genom visningar, workshops, föredrag och andra programaktiviteter.

Utställningsrummet är 130 kvm stort och rummet har vita väggar och golv och tak är klädda i ek. I taket finns svarta spotlightskenor och tillhörande armaturer. I rummet finns två el-uttag i golvet, under innertaket finns öglor för takmontering. Rummet är utrustat med projektor.

Möjligheter till samarbeten

Vi presenterar 4-5 utställningar/år. Utöver att vi tar egna initiativ till utställningar och bjuder in konstnärer till samarbeten så är vi också öppna för förslag utifrån till samarbetsprojekt med olika typer av aktörer. Projekten kan vara av både tillfällig och långsiktig karaktär. Är du yrkesverksam konstnär*, kurator eller annan aktör inom konstområdet, exempelvis en institution eller förening så har du/ni möjlighet att söka utställningsperiod eller annat samarbete med oss.

Ansökan ska innefatta

  • Sammanfattning av samarbetsidé, såsom utställning, konstprojekt eller liknande, max 1 A4
  • Ev. tillhörande programidé (t.ex. artist talk, workshop eller samtal)
  • CV
  • Målgrupp
  • Grov budget
  • Referensmaterial i bild

Ansökningar tas emot löpande och kan skickas in via post eller e-post:
Märk kuvertet med: ”Umeå konsthall”, adress: Umeå kommun, Konstverksamheten, 901 78 Umeå
eller mejla: umeakonsthall@umea.se

Obs! Ansökningarna returneras inte utan dessa sparas i ett arkiv för eventuella framtida samarbeten av olika slag. Om vi ser möjligheter till att gå vidare med någon av ansökningarna i arkivet så kontaktar vi initiativtagaren.

Ersättning

Vi följer Mu-avtalets riktlinjer för ersättning. MU-avtalet kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar.

Mer information

Läs mer om Konstnärernas riksorganisation på www.kro.se

MU-avtalets riktlinjer för ersättning

Tidigare utställningar

2018

Anastasia Savinova
Geometry of Organic

Annalena Törnström
Girl where do you think you’re going girl

Konstgruppen Verkligheten
“I go; but remember, I shall be with you on your wedding-night.”
Sid 193, Frankenstein; or, the Modern Prometheus, Mary Shelley 1818.

2017

Anneli Furmark, Frida Hammar, Nina Hemmingsson, Ville Ranta och Anna-Clara Tidholm
Den hemliga konsten -bilder från skissböcker och lådor

Hanna Holmgren
Materialet, tiden och rummet

Lars A Persson
Utposter, akvareller av Lars A Persson

Urval ur Umeå kommuns konstsamling (inköp 2014-2017)
Fina fasader och Sjörövar-Jenny

Dennis Delwér och Filippa Nilsson Kalhed
Violet Violence

Christina Västerbo
Löpande band

2016

Kännbart
En utställning som berör konstens tillgänglighet. Projektet ägs av ABF Örebro Län, FSDB och Riksutställningar.

Erik Östensson
Jag ska ta hand om dig

Ann Makander
Picknick

Elin Båve, Anna Hillbom, Stina Malmqvist och Elin Tui Lund
Slowdancing

Kristina Schultz
med Johan Lindberg
Frånvaro - Närvaro
-En utställning med föremål och erfarenheter från projektet 100 dagar av behov och begär

Knutte Wester 
I want to be heard, I want to be found

2015 

Helena Wikström
Radiotystnad

Cecilia Parsberg
Givandets kör och Tiggandets kör
I samarbete med  Konstfrämjandet Västerbotten

Mark Frygell
Scraps and Romance

Fimbria
Ätbart säljer alltid
I samarbete med Västerbottens läns Hemslöjdsförening

Ludwig Franzen
Vägen till öknen

Karin Laaja
Sjömannens och andra minnen

2014

Nic Langendoen
Avtryck

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.