Startsida Umeå kommun

"Heartbeats", installation av Pilippa Nilsson Kallhed i utställningen "Violet Violence"

Umeå konsthall

Med uppdraget att stärka den lokala konstscenen och skapa förutsättningar för yrkesverksamma konstnärer* att verka i Umeå, ligger konsthallens fokus på konstnärerna i närområdet tillsammans med ett urval av samtida svenska och internationella utövare.

Vi vill skapa förutsättningar för upplevelser som speglar olika idéer och arbetssätt inom det samtida bild- och formområdet. Med syftet att engagera och ge ingångar kopplade till aktuella utställningar och projekt, samarbetar vi både inom Väven och med andra institutioner, föreningar och enskilda utövare.

Med en verksamhet som länkar samman konst och pedagogik, önskar vi vara både inkluderande och utmanande, där olika människors erfarenhet tas till vara för att skapa upplevelser och dialog. Varmt välkommen!


* Yrkesverksam konstnär definieras enligt Konstnärernas riksorganisation (KRO)

Besök och öppettider

Umeå konsthall
Storgatan 46 A
Väven, plan 3

Öppettider, som stadsbiblioteket