Startsida Umeå kommun

Pågående utställningar

Alexandra A. Ellis, Förlöst

28 maj–17 augusti

Dokumentärfotografen Alexandra A. Ellis belyser i sin utställning värderingar, identitet och perspektiv kring barnafödande. ”Förlöst” utforskar ”glidskiktet” mellan natur och kultur, kropp och civilisation, förnuft och instinkt. Hur förhåller vi oss till vår tillblivelse i en civilisation som eftersträvar full kontroll? I en tillvaro där kroppen har förlorat sitt sammanhang, där vi byggt ett ramverk kring den som står i stark kontrast till dess grundläggande funktioner.

”Förlöst” bryter mot gängse skildringar om barnafödande och undersöker det som finns bortom och mellan det medicinska och upplevelsen av att bli förälder. Här åskådliggörs berättelser som inte lika lätt går att ta fasta på, som skulle kunna jämföras med en andlig, känslomässig och intuitiv erfarenhet som sker inom den som föder. ”Förlöst” undersöker kollisionen och diskrepansen mellan kultur och natur och fokuserar på den subjektiva relationen till den egna kroppen, att befinna sig mellan kontroll och att ge efter.

”Innan jag själv fött barn betraktade jag min kropp som ett verktyg som behövde putsas, tämjas och kontrolleras. Hela livet hade den anpassats till olika normer, regler och polerade ideal. På olika sätt hade jag fogat den efter samhället, gjort allt för att förekomma det som kunde drabba mig och min kropp; all smärta och brist på kontroll. Och plötsligt skulle jag föda barn. Jag ställdes inför en krock mellan kultur och natur där jag var tvungen att kapitulera.”

Alexandra A. Ellis

Alexandra A. Ellis är född 1979 och baserad i Umeå. Hon har en examen i Bildjournalistik från Nordens fotoskola. Hennes arbete fokuserar på längre projekt som utforskar det dokumentära berättandet och ofta bottnar i det enkla och vardagliga, men som i ett större sammanhang berättar om att vara människa.

Utställningsprogram

Förlöst - en krock mellan kultur och natur

Vad gör födandet med personen och individen? Med utgångspunkt i Alexandra A. Ellis utställning Förlöst i Umeå konsthall samtalar fotograf Alexandra A. Ellis, barnmorskan Hanna Hedman och forskaren Agneta Westergren om upplevelsen av och föreställningen om förlossningen. Samtalet kretsar kring värderingar, identitet och perspektiv kring barnafödande, ur både ett samhälleligt perspektiv och ur en mängd olika personliga förhållningssätt. Moderator, kulturredaktör; Sara Meidell.

Evenemang: Öppet samtal. Förlöst - en krock mellan kultur och natur

Tid: 17 augusti, klockan: 14.00 – 15.30

Plats: Umeå Konsthall, plan 3 i Väven

Fri entré. Arrangeras av Umeå Konsthall

Alexandra A. Ellis är dokumentärfotograf baserad i Umeå och har en examen i Bildjournalistik från Nordens fotoskola. Hennes arbete fokuserar på längre projekt som utforskar det dokumentära berättandet och ofta bottnar i det enkla och vardagliga men som i ett större sammanhang berättar om att vara människa. Aktuell med utställningen Förlöst i Umeå konsthall.

Agneta Westergren är barnmorska och doktorand i Sexuell och reproduktiv hälsa samt vid Genusforskarskolan, Umeå universitet. Forskar om medikaliseringen av förlossningsvården och dess konsekvenser för de födande och för barnmorskans profession.

Hanna Hedman är barnmorska på Umeå Universitetssjukhus.

Sara Meidell är kulturredaktör på Västerbottens-Kuriren sedan 2009. Bosatt i Umeå. Som kulturredaktör intresserar hon sig ofta för frågor som rör jämställdhet och demokrati, stadsbyggnad och livsmiljöer, kulturpolitik och konstnärlig frihet. Bevakar också de konstnärliga scenerna med stor entusiasm.

Kontakt

Moa Krestesen
konstintendent
090-16 34 82
moa.krestesen@umea.se

Anja Boman
konstsekreterare
090-16 63 74
anja.boman@umea.se

Åsa Adolfsson
konstpedagog
090-16 53 74
asa.adolfsson@umea.se

Foto Alexandra A. Ellis

Visningar

Lunchvisningar klockan 12:30-12:50 den 8/8 och 15/8. Varmt välkommen!

Foto Alexandra A. Ellis