Startsida Umeå kommun

Pågående utställningar

Gunilla Samberg
SomKropp – till Marie och Marlene

I utställningen ”SomKropp – till Marie och Marlene” gestaltar konstnären Gunilla Samberg flickors utsatthet kontra rätten till kropp och liv, fantasi och framtid. Utställningen består av verk i olika tekniker, installationer och objekt.

Sambergs utställning tar avstamp i balettflickan Marie Geneviève van Goethems livsöde från slutet av 1800-talet. Marie var dansös vid Parisoperan och konstnären Edgar Degas favoritmodell. Berättelsen knyter an till Metoo-rörelsens Nu får det vara nog och utställningen länkar samman förfluten tid och nutid. Samberg vill med utställningen upprätta Maries heder, befria henne och hennes medsystrar från skam och häva tystnadskulturen för gott.

Gunilla Samberg är född 1945, bosatt och verksam i Umeå. Samberg arbetar med en konceptuell utgångspunkt; idéer som gestaltas i performance, installationer, objekt och bilder. Flera offentliga gestaltningar har genomförts under senare år bland annat i Östersund och Linköping. Just nu pågår ett större uppdrag för Uppsala kommuns nya stadshus med invigning 2021.
”Med klimatet, demokratin och feminismen som centrala drivkrafter har hon ständigt varit både före sin tid och mitt i samtiden.” Ur Sara Meidells artikel om konstnären den 21 maj 2019 vid nomineringen till Västerbottens-Kurirens kulturpris 2019.

Utställningen pågår till och med den 3 november.

Kontakt

Moa Krestesen
konstintendent
090-16 34 82
moa.krestesen@umea.se

Anja Boman
konstsekreterare
090-16 63 74
anja.boman@umea.se

Åsa Adolfsson
konstpedagog
090-16 53 74
asa.adolfsson@umea.se

Visningar

Konstnärsvisning

Gunilla Samberg berättar om sin utställning SomKropp – till Marie och Marlene i Umeå konsthall vid två tillfällen under hösten. Fritt inträde. Välkommen!

Tisdag den 17 september,
klockan 18:00.

Söndag den 20 oktober,
klockan 13:00.

Lunchvisningar

Konsthallen erbjuder kostnadsfria lunchvisningar av utställningen med vår konstpedagog, torsdagar klockan 12:30-12:50 den 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10 och 24/10. Fritt inträde. Välkommen!