Startsida Umeå kommun

Utbytesprogrammet IASPIS

Iaspis är ett svenskt utbytesprogram med uppgift att skapa dialog mellan bild- och formkonstnärer i Sverige och internationell samtidskonst. Iaspis verksamhet omfattar ett internationellt ateljéprogram i Sverige, stöd för utställningar och arbetsvistelser i utlandet för konstnärer som är verksamma i Sverige, samt en publik verksamhet med föreläsningar, utställningar och publikationer. Iaspis är Bildkonstnärsfondens internationella program och är därmed en del av Konstnärsnämnden.

Iaspis Umeå är ett samarbete mellan Umeå kommun, Konsthögskolan, Verkligheten, Bildmuseet och Museum Anna Nordlander.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.