Startsida Umeå kommun

Visningar och pedagogisk program


Umeå kommuns konstverksamhet erbjuder både öppna och bokningsbara visningar, samtal, föreläsningar och workshops kring konst. Du och din förening eller liknande är välkomna att boka! Vid sidan av Umeå konsthall i Väven har vi lokaler för olika slags aktiviteter kopplat till konst och skapande. Programmen är kostnadsfria.

Skolklass skapar under sitt besök i Umeå konsthall.

Kontakt

För intresseanmälan och frågor:

Åsa Adolfsson
konstpedagog
090-16 53 74
asa.adolfsson@umea.se

Mer information

OBS! Visningar och program är inställda under perioden 19 mars - 31 maj 2020 på grund av det rådande smittoläget för covid-19. Detsamma gäller för konstens skolprogram på Väven.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus