Startsida Umeå kommun

Bidrag

Det finns ett antal bidrag som föreningar inom Umeå kommun kan söka. Kulturföreningar kan söka årligt verksamhetsstöd eller bidrag till tillfälliga kulturarrangemang hos kulturnämnden. 

På den här sidan hittar du länkar till mer information och blanketter. Sista ansökningsdag för årligt verksamhetsstöd är 15 september.

Mer information

Blanketter för kulturföreningar hittar du under "Kultur och fritid", "Kulturarrangemang" i blankettbanken

Blankettbanken

Läs mer om bidrag och projektstöd

Beviljat verksamhetsstöd 2019

Sidan har granskats 2019-01-28

Sidans kortadress: www.umea.se/kulturbidrag

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.