Startsida Umeå kommun

Bidrag

Det finns ett antal bidrag som föreningar inom Umeå kommun kan söka. Kulturföreningar kan söka årligt verksamhetsstöd eller bidrag till tillfälliga kulturarrangemang hos kulturnämnden. 

På den här sidan hittar du länkar till mer information och blanketter. Sista ansökningsdag för årligt verksamhetsstöd är 15 september.

Mer information

Blanketter för kulturföreningar hittar du under "Kultur och fritid", "Kulturarrangemang" i blankettbanken

Blankettbanken

Läs mer om bidrag och projektstöd

Beviljat verksamhetsstöd 2019

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2019-01-28

Sidans kortadress: www.umea.se/kulturbidrag