Startsida Umeå kommun

Skapande skola - samordning för kulturaktörer

Kulturaktörer kan sälja sitt utbud till Umeå kommun inom ramen för Skapande skola. Först och främst måste ert utbud uppfylla Kulturrådets krav

Egna projekt

Rektorer, lärare och annan skolpersonal inom den kommunala grundskolan kan perioden augusti–december 2019 ansöka om egna projekt inför läsåret 2020–2021. Rektorer, lärare eller annan skolpersonal skickar in ansökan om eget projekt till samordnare för Skapande skola som sedan ansöker om pengar hos Kulturrådet. Efter besked från Kulturrådet fördelas beviljade pengar av samordnare och referensgruppen för Skapande skola i Umeå och de som ansökt om egna projekt meddelas om de får sina projekt beviljade eller ej.

För att sälja utbud genom eget projekt ska kulturaktörer vända sig till de kommunala grundskolor de vill sälja sitt utbud till. I dagsläget söker vi endast pengar för F–9.

Riktade satsningar senast 13 november

Varje år söker Umeå kommun efter projekt som ska ingå i de så kallade riktade satsningarna inom Skapande skola. Kulturskolan äger i dagsläget rollen som samordnare och ska boka kulturaktörer/utbud till samtliga elever inom förskoleklass, årskurs 2, årskurs 5, årskurs 8, årskurs 9, grundsärskolan och förberedelseklasser. Om du önskar sälja ditt utbud genom riktade satsningar kan du mejla in information om ditt utbud till skapandeskola@umea.se fram till och med 13 november 2019.

13 november går Kulturskolan igenom det material som aktörer skickat in för att kunna presentera ett förslag på vad som ska bokas inom de riktade satsningarna. Förslaget presenteras till referensgruppen i mitten av december. Önskemål som samlats in från elever tas även i beaktning och ska ge inflytande på de beslut referensgruppen tar.

Samordnare för Skapande skola ansöker sedan om pengar för läsåret 20-21 hos Kulturrådet. Efter besked från Kulturrådet fördelas beviljade pengar av samordnare och referensgruppen för Skapande skola i Umeå mellan riktade satsningar och egna projekt. Samordnare kan skriva kontrakt med tänkta kulturaktörer först efter att pengarna fördelats.

Extra satsningar

Har du som kulturaktör ett utbud som starkt kan kopplas till mångfald, jämlikhet, tillgänglighet, HBTQ eller nationella minoriteter? Skicka då gärna in ditt utbud till skapandeskola@umea.se

Jobbar du inom den kommunala skolan?

Besök Skapande skola på intranätet: http://www.intranet.umea.se/skapandeskola

Kontakt

Lisa Sandgren
samordnare
090-16 59 53
skapandeskola@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-01-17

Sidans kortadress: www.umea.se/skapandeskola