Startsida Umeå kommun

Så fungerar Skapande skola

De kommunala grundskolorna i Umeå kommun söker årligen bidrag från Kulturrådet för att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Detta bidrag heter Skapande skola. I kommunen har man utsett en referensgrupp och en samordnare för Skapande skola.

Referensgruppen består ar representanter från samtliga skolområden.

Samordnarrollen ägs i dagsläget av Kulturskolan i Umeå.

Hur vi arbetar med bidraget

Riktade satsningar har som syfte att förse varje elev med minst fem möten med det professionella kulturlivet genom Skapande skola under skolgången. De riktade satsningarna ska även sträva efter variation gällande estetiska uttrycksformer och kan sammanfalla med de extra satsningarna. I huvudsak är det samordnaren för Skapande skola i samråd med referensgruppen som ansvarar för de riktade satsningarna, men olika samarbeten inom kommunen förekommer och uppmuntras.

Extra satsningar ska på olika sätt stärka mångfald, jämlikhet, HBTQ tillgänglighet och nationella minoriteter. Initiativ till extra satsningar kan komma från både samordnare, referensgrupp, elever eller enskilda lärare samt annan skolpersonal.

Egna projekt finns till för att främja och ge utrymme för skolpersonal att starta egna projekt som har efterfrågats av eleverna i en skolklass eller på andra sätt uppfyller specifika behov för olika grupper inom de kommunala grundskolorna.

Kontakt

Lisa Sandgren
samordnare
090-16 59 53
skapandeskola@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus