Startsida Umeå kommun

Stöd till konstnärer

Sean Henrys skulptur Trajan’s Shadow i skulpturparken på Umedalen.

Idag finns ett trettiotal kommunalt subventionerade ateljéer fördelade på tre ateljéhus med placering i Röbäck, Umestan och Haga i Umeå.

Ateljéhusen drivs i föreningsform och mottar årligen ett kommunalt hyresbidrag från Kultur. Subvention av lokalhyror har också fyra föreningsdrivna verkstäder för grafik, keramik, bronsgjuteri och textil. De har sina lokaler i Kulturmejeriet i Röbäck, där också glashyttan "Glödheta" huserar. Sammanlagt finns det ungefär 100 konstnärer och konsthantverkare som använder lokalerna. För information om exempelvis medlemskap och väntelista, kontakta föreningarna.

Konstinköp

Kultur har ett årligt investeringsanslag som används för konstinköp. De inköp som görs placeras ut i kommunala miljöer där konst efterfrågas. Inköpen görs från gallerier och konsthallar där yrkesverksamma konstnärer presenteras professionellt.

Konstnärlig gestaltning

I anslutning till kommunal nybyggnation berikas miljöer med lös konst eller konstnärliga gestaltningar. Ett exempel på större projekt är Norrlandsoperans bar där Clay Ketter på uppdrag av Statens konstråd, Norrlandsoperan och Kultur gjort en omfattande rumsinstallation.

Utställningslokaler

Kulturverksamheten stödjer ett flertal utställningslokaler och anledningen är tvådelad: Yrkesverksamma konstnärer ges då goda möjligheter att genom utställningar möta en publik. På samma gång erbjuds publiken ett brett och varierat utbud av konstupplevelser.

Umeå konsthall
Utställningsrummet i Väven.

Vita kuben
Vita kuben invigdes 2002 som ett välutrustat rum för konst, baserat på ljud, video och performance, för konstnärliga uttryck av tillfällig och prövande karaktär. Vita kuben skapades för att göra dessa konstformer mer tillgängliga och därmed öka medvetenheten om den samtida konstens många uttryckssätt hos en bredare publik. Vita kuben drivs och administreras gemensamt av Kultur och Norrlandsoperan.

Galleri Verkligheten
Galleri Verkligheten är ett ickekommersiellt konstnärsdrivet projektrum som startades 2001. I den före detta rälsbussfabriken på Pilgatan 16 i Umeå, blandas olika konstformer med varandra, etablerat med oetablerat och lokalt med internationellt. Sedan starten stödjer Umeå kommun och Västerbottens läns landsting verksamheten via lönemedel, vilket innebär att två konstnärer per år anställs under sexmånadersperioder. Galleri Verkligheten, Pilgatan 16, 903 31 Umeå, 090-10 99 00

Jordart
Jordart öppnades i samband med kulturhuvudstadsåret 2014 och är en renoverad potatiskällare från cirka 1795 som ligger i det natursköna området vid Hörnefors resecentrum. I det 20 kvadratmeter stora utställningsrummet har sedan starten främst bild- och ljudverk visats. Under 2014/2015 programsätts Jordart av Leif von Schantz.