Startsida Umeå kommun

Arbetslöshet, stöd och hjälp

Viva arbetsmarknad handlägger och ansvarar för arbetsmarknads­program i Umeå kommun.

Enheten svarar för rekrytering av arbets- och praktikplatser för ungdomar och vuxna långtidsarbetslösa, utrikes födda samt personer med fysiska och psykiska funktionshinder. Vi ansvarar även för kommunala sommarjobb för gymnasieungdomar och ferielediga högskolestuderande.

Personer som står långt från arbetsmarknaden prioriteras och anvisas till oss via handläggare hos våra samverkansparter. Allt arbete sker i nära samverkan med Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Region Västerbotten, socialtjänsten och kommunal vuxenutbildning. Verksamheten finansieras av både kommunala och statliga medel.

Arbetsförmedlingen har information om arbetsmarknadspolitiska program

Kvalitetsdeklaration