Startsida Umeå kommun

Kompetens och karriär

Att du som medarbetare har rätt kompetens är en förutsättning för att kunna utföra en säker vård och omsorg. Därför satsar Umeå kommun på kompetensutveckling.

Kombinera arbete och undersköterskeutbildning

Umeå kommun satsar på att utbilda medarbetare inom äldre- och funktionshinderomsorgen så att fler uppnår en examen som undersköterska. Det gör vi genom att erbjuda medarbetare att kombinera arbete och utbildning Som tillsvidareanställd har man möjlighet till viss ersättning under studierna. Du har möjlighet att planera med 4 studietimmar i veckan och betalt under praktiken samt att låna studielitteratur.

Inom äldreomsorgen erbjuds dessutom medarbetare som saknar formell vårdutbildning att läsa kursen Vård- och omsorgsarbete 1. Du har möjlighet att låna studielitteratur som ingår i kursen.

Vidareutbilda dig till specialicerad undersköterska

Du som har en undersköterskeexamen har möjlighet att vidareutbilda dig till exempelvis demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska eller stödpedagog. För dig med tillsvidareanställning har du under studierna till stödpedagog och demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska  betald LIA-period, litteratur, logi och resor.

Kontakt

Per Forsberg
rekrytering och bemanning
vård och omsorg
Umeå kommun
090-16 19 18
per.forsberg@umea.se