Startsida Umeå kommun

Praktisera inom vård och omsorg

Umeå kommun är positiv till praktikplatser och tar varje år emot cirka 800 studenter. VFU/praktik ger dig värdefull erfarenhet och en möjlighet till framtida arbete. Du kan praktisera inom individ- och familjeomsorg, funktionshinderomsorg eller äldreomsorg.

Ta chansen att möta verkligheten

Som student hos oss får du möta och lära av den verklighet som du kommer att arbeta inom i framtiden. Du får chansen att se hur olika verksamheter fungerar och vilka yrkesområden som finns i kommunen.

Praktikcentrum hjälper dig

Praktikcentrum finns som samordnare mellan skola, student och kommun. Hör gärna av dig om du är intresserad av att veta mer om VFU/praktikplatser inom vård och omsorg.

 

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/praktik är en del av utbildningen för studenter på sjuksköterskeprogrammet, socionomprogrammet, arbetsterapeutprogrammet, fysioterapeutprogrammet, personalvetarprogrammet samt elever från gymnasie-, omvårdnadscollege och vuxenutbildningsprogrammen för undersköterskor och vårdpersonal.

Kontakt

Riitta Parpala
praktiksamordnare
vård och omsorg
Umeå kommun
090- 16 48 22
070-640 16 48 riitta.parpala@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.