Startsida Umeå kommun
Peter Steggo och Aino Dahl

Aino Dahl

 

  • Utbildad ämneslärare i språk
  • Finsk samordnare och kommunikatör på Internationella enheten och MR-enheten sedan 2011
  • Tidigare pedagogisk samordnare och ämneslärare i kommunen


Vad gör du på ditt jobb?

– Kommunen ingår i förvaltningsområdena för finska och samiska. I mitt arbete har jag dialog med finsktalande invånare i kommunen, då jag har ett särskilt uppdrag att hjälpa kommunens olika verksamheter för att stärka det finska språket och den sverigefinska kulturen.

– Minoritetsarbetet ska stärka de fem nationella minoriteternas egenmakt och inflytande och ska främja de nationella minoritetsspråken. En viktig del av minoritetsarbetet är därför att samråda med de nationella minoriteterna. Vi samråder främst inom områdena skola, socialtjänst, kultur, fritid och information, men har även öppna samråd där alla typer av frågor diskuteras.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag får hjälpa människor på olika sätt och bidra till kommunens arbete för minoriteter. Jag tycker att minoritetsfrågor är viktiga och det är bra att våra minoriteter uppmärksammas.

Peter Steggo

 

  • Utbildad gymnasielärare i biologi och naturkunskap
  • Har också läst lingvistik och samiska
  • Minoritetssamordnare sedan 2011

Vad gör du på ditt jobb?

– Jag har samma roll som Aino, men hjälper kommunens verksamheter för att stärka de samiska språken och den samiska kulturen, bland annat genom samisk förskola och samisk äldreomsorg.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag får arbeta med det samiska språket, som jag själv inte fick lära mig som barn. De nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken har länge haft låg status och språken är därför hotade i dag. Det är glädjande att se att Sverige blir bättre på att stödja de nationella minoriteterna och att fler vill återta och använda sitt språk. Den positiva trenden finns också i Umeå.