Startsida Umeå kommun
Malin Söderberg

Malin Söderberg

 

  • Utbildad grundskollärare i svenska, spanska och SVA (svenska som andraspråk) och gymnasielärare i svenska
  • Studerat spanska och arbetat i Spanien vid flera tillfällen
  • Sommarkurser vid Umeå universitet
  • Arbetar som förstelärare/språklärare på Linneaskolan i Röbäck

Hur länge har du jobbat?

– Jag började arbeta som lärare vårterminen 2002 och älskar verkligen mitt jobb! Det häftigaste är mötet med alla kloka ungdomar – att få ta del av deras tankar, kunskaper, åsikter och känslor. Via deras texter, dikter, tal, samtal, diskussioner, debatter och livshändelser får jag verkligen möjlighet att lära känna eleverna.

– Vi högstadielärare får ju chansen att följa eleverna under en viktig tid i deras liv då det händer mycket spännande. Ibland är det lyckorus och ibland deppigt, precis som livet självt.

Vad gör du på ditt jobb?

– I mitt uppdrag som förstelärare arbetar jag med att tillvarata möjligheterna med digitalisering i undervisningen. Jag sitter med i skolans utvecklingsgrupp där jag får vara med och driva skolutvecklingsfrågor. Utöver lärarjobbet är jag styrelsemedlem i Föreningen DiU, som bland annat utser Guldäpplevinnare, lärare som har arbetat framgångsrikt med IKT i undervisningen.

– Jag får också delta i konferenser som BETT i London och Framtidens lärande i Stockholm. Jag har även skrivit några texter i tidningen Datorn i utbildningen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– I läraryrket har jag verkligen möjlighet att utvecklas som människa. Jag lär mig något nytt varje dag. De viktigaste egenskaperna är att vara nyfiken på människor och på omvärlden. Jag tycker att det är synd att skolan och läraryrket ofta beskrivs på ett negativt sätt i medier.

– Om jag har förslag och vill driva skolutvecklingsfrågor kan jag påverka min egen, kollegors och elevers situation till det bättre. ”Man lär så länge man har elever ” som min tidigare kollega Sven Hanell alltid brukar säga!