Startsida Umeå kommun

Jobba som vikarie

Att vara korttidsvikarie i för- och grundskolan innebär att du erbjuds arbete utifrån förskolornas och skolornas behov. Du lägger själv in vilka tider du kan jobba och gör intresseanmälningar på de pass som behöver tillsättas i din egen kalender. Din anställning administreras av Bemanningscentrum.

Introduktion sker på respektive skola.

Tänk på att

  • ta med kläder för att vistas utomhus
  • be dina kollegor att gå igenom de rutiner som gäller på arbetsplatsen
  • presentera dig för barnens anhöriga, er relation är viktig
  • ta initiativ och var aktiv
  • ställ frågor om du behöver, dina kollegor hjälper dig. Du kan också få hjälp i skolans expedition
  • kom ihåg att du är en förebild för barnen och eleverna.
Kontakt

Bemanningscentrum
Umeå kommun
090-16 12 00, tryck 1
bcskola@umea.se