Startsida Umeå kommun

Kompetens och karriär

Umeå kommun strävar efter att alla medarbetare ska utvecklas i sina yrkesroller och ha goda möjligheter till kompetensutveckling och nya karriärvägar.

Umeå kommun satsar på karriärtjänster och har cirka 160 karriärtjänster fördelat på skolorna. Två av dessa tjänster är omvandlade till lektorstjänster.

Vidareutbildning till speciallärare

Varje år ges lärare i grundskolan möjlighet att söka vidareutbildning till speciallärare vid Umeå universitet under 1,5 år med 50% tjänstledighet.

Att bli ledare i för- och grundskola

Medarbetare som jobbar i skolan och är intresserade av framtida ledaruppdrag som ex. förskolechef eller rektor har möjlighet att delta på ”Rekryterings-utbildning för utbildningsledarskap” vid Umeå universitet.

Rekryteringsutbildningen har anpassats efter innehållet i det nya Rektorsprogrammet. Skoljuridik, myndighetsutövning samt mål- och resultatstyrning betonas särskilt. Utbildningen pågår under ett läsår och motsvarar 7,5 hp.

Läs mer om utbildningen

Att arbeta som ledare i skolan

Umeå kommuns gemensamma ledarskapsprogram ”Introduktion för nya chefer” är obligatorisk för alla nya chefer och pågår under ett år. Utöver det ges ett flertal kurser och föreläsningar.

Som ledare i förskola och skola har du tillgång till övergripande stöd och service bland annat inom HR och ekonomi samt sakkunnighet i kvalitets-, skoljuridiks-, myndighets- och kommunikationsfrågor.

I Umeå kommun finns också en väl utbyggd Elevhälsa.

Kompetenscentrum för digitalt lärandeKompetenscentrum för flerspråkighet och Kompetenscentrum för språk och kommunikation stödjer verksamheten med specialistkompetens.

Naturskolan stöttar med verksamhetsutveckling kring hållbar utveckling och hållbar utbildning.

Idéan stödjer med verksamhetsutveckling, utbildning och processledning i förskolan.

Kontakt

Katrin Grafström
personalstrateg utbildning
Umeå kommun
090-16 12 88
katrin.grafstrom@umea.se