Startsida Umeå kommun

Utvecklingsarbete och inspiration

Naturvetenskapligt utforskande på förskolan Uven

På Uven låter vi barnen utforska verb i kemi och fysik. Vi utforskar vad smälta kan innebära? Eller vad händer när vi flyger? Skolverket har gjort en film med Uven och hur de arbetar med sitt projekt Lysa och Skugga. Filmen blev en del i ett arbetsmaterial för pedagoger och lärare om hur man kan arbeta med naturvetenskapligt utforskande.

Se filmen om naturvetenskapligt forskande på förskolan Uven
(Skolverkets webbplats)

Läs mer om förskolan Uven 

Skriver sig till läsning

På Linblommans skola i Röbäck använder man sig av arbetssättet Att skriva sig till läsning (ASL). Arbetssättet används i den tidiga läs- och skrivundervisningen i åk 1–3. Tanken är att genom att lära sig skriva på dator eller surfplatta, lär sig barnen också att läsa. Det har slagit väl ut och bland annat resulterat i högre resultat på nationella prov.

I åk 2 börjar eleverna med det finmotoriska, svåra och tidsödande bokstavsformandet med pennan.

– Utmaningen för oss lärare är att kunna motivera eleverna att skriva för hand. Det kan vara svårt att förstå varför man ska kunna det när det finns datorer, säger Marita Edström Sjögren, lärare åk 1–3 på Linblommans skola.

Läs mer om projekte Att skriva sig till läsning 

På Mariebergsskolan lär sig 6-åringar programmering

Skolverket vill att barn lär sig programmering i skolan. På Mariebergsskolan är förskoleklasserna först ut.

Syftet är först och främst att ge eleverna förståelse för hur den digitala världen är uppbyggd. Att det är vi människor som programmerar datorerna. När de förstår det är det lättare för dem att förstå varför det är så viktigt att vara källkritisk, hur viktigt det är med säkerhet och integritet och att vi inte kan använda det vi hittar på internet hur som helst.

Eleverna har tillsammans fått fundera på vad som är programmerat i vår omgivning och även vad det är för skillnad mellan en dator och en robot. De har fått vara med att tillverka en storstadskarta till Blue-Botsrobotar, en golvrobot som kan styras antingen via knapparna på själva roboten eller via en lärplatta.

- Vi har arbetat mycket i stationer. Förutom att eleverna har fått prova på pilprogrammering på olika sätt har de även tränat på algoritmer, mönster och sortering som är bra egenskaper att behärska för en blivande programmerare. Det handlar mycket om logiskt tänkande, men även om samarbete. Att få arbeta i grupp och lära av varandra är väldigt värdefullt, säger Veronica Ohlsson, IT-pedagog på Mariebergsskolan.

Undersidor