Startsida Umeå kommun

Förslag till kommunalt feriearbete

Feriearbeten bedrivas under perioden 17 juni–16 augusti 2019 (9 veckor). I år är arbeten till för ungdomarna som är födda 2002 och skrivna i Umeå kommun.

Ungdomarna arbetar 6 timmar/dag i perioder om tre veckor. Arbetsuppgifterna bör vara lämpliga för åldersgruppen. Det vill säga, de får inte vara farliga, alltför tunga eller svåra. Feriearbete innebär arbete under handledning, vilket givetvis förutsätter handledarens närvaro på arbetsplatsen.

Ni har ingen lönekostnad för att ni tar emot ungdomarna. Ungdomarna får lön av oss.

Ungdomarna får inte arbeta mer än 90 timmar under ferieperioden. För period 1 är gränsen 84 timmar (14 arbetsdagar). Om de arbetar mer än de timmarna utgår ingen ersättning från Ferieverksamheten.

OBS! Ungdomarna får inte arbeta på helger eller efter kl. 19.00. Ungdomarna har rätt till en timmes lunch, vilken inte ingår i arbetstiden.

Har du frågor om förslag till feriearbeten så är du välkomna att ringa eller mejla ferieverksamheten.

Anmäl arbetsplatser

Perioder

2019-06-17 – 2019-07-05

2019-07-08 – 2019-07-26

2019-07-29 – 2019-08-16

Kontakt

Pia Johansson
feriesamordnare
090-16 41 29
pia.johansson@umea.se

Umeå kommun
Ferieverksamheten
901 84 Umeå
Besöksadress: Sveagatan 8