Startsida Umeå kommun
Arbete i Arboretum

Ferieprao – sommararbete för ungdomar

Här kan du som är född 2002 söka Umeå kommuns ferieprao/sommarjobb. Webbansökan är öppen till 1 april. Jobben är till för dig som är skriven i Umeå kommun. Du kan söka arbete inom äldreomsorg, parkförvaltning, vaktmästeri, ideella föreningar eller någon annat.

Du arbetar under tre veckor och har tre perioder att välja mellan 2019:

Period 1: 2019-06-17–2019-07-07

Period 2: 2019-07-08–2019-07-28

Period 3: 2019-07-29–2019-08-16

I mitten av maj skickar vi ut besked om antagning via posten. Då ska du på den här sidan, tacka ja eller nej till platsen du erbjudits.

Platser lottas om många söker

Tyvärr kan kommunen inte garantera att du får det sommarjobb du vill ha. Söker fler till vissa arbeten än det finns platser, så fördelas platserna genom lottning.

Inget byte av arbetsplats eller period

Sökande som har fått sommarjobb har ibland frågor och önskemål om att byta arbetsplats eller arbetsperiod. Det går tyvärr inte, främst av admini­strativa skäl. Det är också vanligt att många står i kö för att jobba.

Flagga, Storbrittannien

These summer jobs are only for young people. During 2019 you can apply if you are born 2002. If you are born another year you can apply for other jobs in Umeå municipality.

Read more about these jobs

Ansökan
Anmälan lönekonto

För att löneutbetalning ska ske, måste du fylla i anmälan om lönekonto:

Anmälan för lönekonto (pdf)

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Kontakta ferieverksamheten:

Pia Johansson
090-16 41 29
pia.johansson@umea.se

Catarina Fahlström
enhetschef
090-16 49 26
catharina.fahlstrom@umea.se

Mer information

Information om ferieprao (pdf)

Löner 2019

Lön för ferieprao: 53 kr/timme (inkl semester­ersättning)

Lön inom äldreomsorgen, daglig verksamhet och omsorgen inom socialtjänstens olika boenden:
64 kr/timme (inkl semester­ersättning)

Andra arbeten

Är du född ett annat år kan du söka Umeå kommuns andra arbeten, till exempel timvikariat. Läs mer om dessa jobb på www.umea.se/jobb

Sidan har granskats 2019-03-11

Sidans kortadress: www.umea.se/ferieprao

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.