Startsida Umeå kommun
Praktikanter

Praktik

Obligatorisk praktik i utbildningen

Kommunen tar emot studenter från många olika utbildningar.
Praktikplatserna söks och fördelas på olika sätt, se praktikplatser.

Praktik i utbildningen

I vissa utbildningar finns valbara kurser som innebär att 10 eller 20 veckors praktik ger motsvarande poäng i utbildningen. Ofta får du själv ordna din praktikplats. Studenter som har kontakt med en verksamhet eller en lämplig person i organisationen är välkommen att kontakta den personen. Se praktik för studenter.

Uppsatser på C- och D-nivå

Du som är student på C- och D-nivå har möjlighet att göra din uppsats eller examensuppgift med stöd av den kunskap som finns inom Umeå kommun. Du kan vända dig till den verksamhet i organisationen som är av intresse för ditt arbete och föra en dialog om vad som är möjligt att genomföra.

Ferieprao

Varje sommar ordnar kommunen ferieprao för ungdomar som har gått ut första året på gymnasiet. Du kan söka jobb inom äldreomsorg, parker, vaktmästeri, ideella föreningar med mera.

Läs mer om ferieprao

Mer information