Startsida Umeå kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter från fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet

Kommunen tar emot 15 fysioterapeutstuderande per läsår till praktikplatser inom kommunen. Praktikplatserna rapporteras till programmets studievägledare, som fördelar platserna.


Kontakt

Anna Novemyr
praktiksamordnare at/ft
Umeå kommun
090-16 38 47
070-312 22 23
anna.novemyr@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.