Startsida Umeå kommun

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för studenter som läser socionomprogrammet

Praktikcentrum vid Umeå kommuns socialtjänst ligger organisatoriskt inom personalenheten. Praktikcentrum har till syfte att erbjuda studenter som går socionomprogrammet en väl fungerande praktikmiljö, VFU verksamhetsförlagda studier, inom socialtjänsten.

Praktikcentrum har ett avtal och ett nära samarbete med Institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet.

Praktikcentrum tillhandahåller

  1. handledare med kompetens och erfarenhet av socialt arbete
  2. introduktionsutbildning för socionomstudenter i VFU där syftet är att ge studenten en bild av kommunens organisation och socialtjänsten i synnerhet
  3. handledning och uppföljning för socionomstudenter
  4. handledarutbildning och kursinternat för handledare för socionomstudenter, i samarbete med Institutionen för socialt arbete
  5. stöd till handledaren från praktiksamordnare.

Studenter i VFU bereds även möjlighet att besöka och skaffa sig kännedom om andra sociala verksamheter.

Kontakt

Jonatan Söderström
praktiksamordnare
090-16 48 22  
070-640 16 48
jonatan.soderstrom@umea.se