Startsida Umeå kommun

Ett lyckat första år med serviceassistenter

Serviceassistent är ett pilotprojekt i Umeå kommun för personer med intellektuell funktionsnedsättning under perioden 2018–2021. Projektet omfattar 20 helårstjänster. Personerna ersätter inte ordinarie personal och arbetar med avgränsade och individuellt anpassade arbetsuppgifter.

Serviceassistenterna finns bland annat på vård- och omsorgsboenden, måltidsservice, fritid samt inom utbildning. Efter första året har 14 personer anställts. Arbetsplatserna har fått en extra resurs och arbetstagarna har fått en möjlighet att genom en anpassad anställning komma in i arbetslivet.

– Serviceassistenten är på arbetsplatsen upp till fyra dagar i veckan. Den femte dagen består av studier med arbetsrelaterat innehåll, berättar Linda Noréus, en av de två projektansvariga.

Innan serviceassistenten anställs genomförs en praktikperiod på ungefär sex veckor. Praktiken följs upp med arbetsmarknadskonsulent från Umeå kommun, arbetsförmedlare och ansvarig chef. Fungerar det bra anställs serviceassistenten.

– Resultatet efter första året är vad jag skulle kalla en drömsituation, säger Love Sundlöf, även han projektansvarig. Det bådar gott inför framtiden och de kvarvarande platserna, säger han.

Kontakt

Linda Noréus
arbetsterapeut
070-208 50 10
linda.noreus@umea.se

Love Sundlöf
arbetsmarknadskonsulent
070-950 04 65
love.sundlof@umea.se