Startsida Umeå kommun
Bilden visar människor som sitter på en uteservering.

Möjligt att öppna uteservering tidigare

Ett nytt beslut gör det möjligt för dig som är restaurangägare att öppna uteservering redan från och med 23 mars, betydligt tidigare än ordinarie datum (1 maj). Umeå kommun vill underlätta för restaurangbranschen med anledning av coronavirus.

Ett undantag för 2020 gör det möjligt att tillåta markupplåtelse för uteserveringar i kommunen från och med 23 mars. Du som är näringsidkare och redan har ett löpande tillstånd, eller har sökt tillstånd med start 1 maj i år, måste själv kontakta Polismyndigheten och få ett tillägg i ditt befintliga beslut som möjliggör tidigare öppning.

Har du inte tillstånd sedan tidigare?

Läs om hur du ansöker om uteservering i tillståndsguiden.

Har du redan ett tillstånd?

Om du har ett tillstånd för markupplåtelse med start 1 maj och vill öppna din uteservering tidigare, gör så här:

  • Skicka ett mejl till tillstand.vasterbotten@polisen.se med rubriken ”Tidigareläggning av uteservering (AXXX.XXX/XXXX, polisens diarienummer) Polisens diarienummer hittar du längst upp i högra hörnet av tillståndsbeviset som du fick när du tidigare sökte tillstånd för uteservering. Polisen kommer att göra ett tillägg i tillståndsbeviset om att uteserveringen tidigast får tas i bruk 2020-03-23.
  • Avvakta svar från Polismyndigheten innan du börjar bygga/ställa i ordning uteserveringen.
  • Du måste själv sopa ytorna för uteserveringen för att kunna öppna tidigt. Umeå kommun har inte möjlighet att göra det på grund av tidsbrist.
  • Du får inte borra i markplattorna när du bygger uteserveringen, särskilt med tanke på att markvärmen fortfarande är igång.
  • Säkerställ att serveringstillståndet även omfattar uteserveringen. Om det inte gör det, skicka en separat anmälan till Miljö- och hälsoskydd. Har du frågor om serveringstillståndet, mejla miljoochhalsoskydd@umea.se eller ring 090-16 10 00 och be att få prata med en alkoholhandläggare.
  • Du har själv ansvar för att du har alla nödvändiga tillstånd för din uteservering.
Kontakt

Peter Lundmark
handläggare, gator och parker
090-16 53 73
peter.lundmark@umea.se

Företagslots

Företagslotsen hjälper dig som är företagare i mötet med kommunens olika verksamheter. Lotsen ger dig vägledning och samordnar dina kontakter med kommunen.

Kontakta företagslotsen