Startsida Umeå kommun

Nya YH-utbildningar i Umeåregionen

29 januari meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka som får medel att starta yrkeshögskoleutbildningar till hösten.

Därför drar nya YH-utbildningar igång i Umeåregionen. Ur ett samhällsperspektiv är det mycket viktigt. För att ska kunna utvecklas i den takt regionen behöver så behövs kompetenta personer inom precis alla yrkesområden.

– För den enskilde betyder det nog mycket att kunna bo kvar, när man behöver växla spår eller fördjupa sina kunskaper. För företagen, kommunerna och regionen betyder det också att man kan rekrytera och i och med det utvecklas, säger Annika Svensson, utvecklingsledare för Umeå kommuns Yrkeshögskola.

Yrkeshögskolan är mer arbetslivsförankrad

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som är skapad efter näringslivets behov. Utbildningarna formas tillsammans med företag som arbetar i branscher där efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens, är stor.

– Många uppskattar YH för att det är korta, nischade utbildningar med mycket praktiskt lärande och mycket kontakt med företag inom branschen, fortsätter Annika Svensson.

Ett koncept som visat sig vara mycket lyckat både för studerande och för företag. Några exempel på utbildningar som fått starttillstånd är Forslundagymnasiets Driftledare lantbruk, Dragonskolans CNC-tekniker och Folkuniversitetets VVS-ingenjör, alla mycket viktiga utbildningar i regionen.

– Lite extra roligt att Umeå lyckades få en ny viktig satsning inom Data/IT för spelbranschens utveckling och får utbildaren The Game Assembly (TGA) att etablera sig här. Det visar både på utbildningsmöjligheter i regionen och att vi Yrkeshögskolan bidrar till kompetensförsörjningen, avslutar Annika Svensson.


Kontakt

Annika Svensson, utvecklingsledare, YH-utbildningen
090-16 41 99
070-330 77 88
annika.svensson.2@umea.se