Startsida Umeå kommun
The Bombettes

Arrangera evenemang

Stora och små evenemang av olika slag ger liv och rörelse i kommunen och stärker upplevelsen av Umeå. Ett lyckat evenemang kräver noggrann planering. Du måste bestämma vad du vill göra och var evenemanget ska hållas, tänka över säkerheten, kanske söka tillstånd och sedan marknadsföra evenemanget.

Här är praktisk information samlad i en evenemangsguide som underlättar för dig att arrangera, antingen du är ny eller erfaren arrangör. Vi vill att du ska våga och känna dig säker som arrangör. Lycka till!

Evenemangsguide:

Sök i evenemangsguiden

Kontakt

Vill du bolla idéer, få stöd eller bli guidad i dina förberedelser?

Eller har du en plats eller lokal att hyra ut för offentliga evenemang?

Kontakta:

Karin Björk
företags- och evenemangslots
090-16 16 88
070-653 16 88
karin.bjork@umea.se

Mer information

Information, råd och tips på webbsidorna finns att ladda ner:

Arrangera i Umeå, evenemangsguide för utskrift
(pdf, 6,5 MB)

Sidan har granskats 2018-07-11

Sidans kortadress: www.umea.se/evenemangsguide

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.