Startsida Umeå kommun

Arrangera evenemang:

Gör det säkert

När du arrangerar ett evenemang ansvarar du som arrangör för att evenemanget är säkert när det gäller brandskydd, miljö och hälsa. Sök tillstånd hos polisen i god tid, senast en månad före evenemanget. Bifoga en beskrivning av er brandskyddsorganisation tillsammans med ansökan.

Brandsäkerhet vid evenemang

Kontakt


Brandförsvaret
Olycksförebyggande frågor
090-16 22 02

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus