Startsida Umeå kommun

Arrangera evenemang:

Sök tillstånd

Du som arrangör vet vad du vill göra, men du kanske inte vet vilka tillstånd du behöver eller vad du ansvarar för? I tillståndsguiden finns information om det. Ansök om tillstånd i god tid, för en del tillstånd är flera olika aktörer inblandade.

Tillståndsguide

Kontakta evenemangslotsen om du vill ha hjälp att ordna ett gemensamt möte tillsammans med berörda aktörer.

Kontakt

Karin Björk
företags- och evenemangslots
090-16 16 88
070-653 16 88
karin.bjork@umea.se

Mer information

Du kan också behöva tillstånd som inte söks hos kommunen. Här är några tillstånd samlade med lista över dina ansvarsområden som arrangör.

Lista över ansvar/tillstånd (pdf)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.