Startsida Umeå kommun

Arrangera evenemang:

Sök tillstånd

Du som arrangör vet vad du vill göra, men du kanske inte vet vilka tillstånd du behöver eller vad du ansvarar för? I tillståndsguiden finns information om det. Ansök om tillstånd i god tid, för en del tillstånd är flera olika aktörer inblandade.

Tillståndsguide

Kontakta evenemangslotsen om du vill ha hjälp att ordna ett gemensamt möte tillsammans med berörda aktörer.

Kontakt

Fredrik Lönneborg och Karin Björk
företags- och evenemangslots
090-16 34 35
foretagslotsen@umea.se

Mer information

Du kan också behöva tillstånd som inte söks hos kommunen. Här är några tillstånd samlade med lista över dina ansvarsområden som arrangör.

Lista över ansvar/tillstånd (pdf)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus