Startsida Umeå kommun

Arrangera evenemang:

Evenemangskalkylator

Hur mycket varm korv och kaffe går det åt på mitt evenemang? Med evenemangskalkylatorn kan du beräkna hur mycket du behöver skaffa för att det ska räcka till alla som kommer. Ange bara in hur många deltagare du räknar med.

Mer information

Tjänsten evenmnagskalkylator är i en första version och det är ännu begränsat vad den kan beräkna åt dig.

Har du tips och synpunkter? Meddela företags- och evenemangslotsen.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus