Startsida Umeå kommun

Arrangera evenemang:

Evenemang Broparken

Utomhus

I Umeå har är det bara några minuter till en park eller ett naturområde. Här är är populära platser för arrangmang utomhus samlade, både torg och parker. Det finns fler parker och platser där arrangemang kan hållas. Läs mer om dem på huvudsidan för parker och grönytor:

Parker och grönytor i Umeå kommun

Kontakt

Frågor om att hyra offentlig plats

Gator och parker
090-16 10 00
kontaktcenter.gatorochparker@umea.se

Priser

Prislista finns på: www.umea.se/avgiftevenemang