Startsida Umeå kommun
Tre kvinnor sitter med datorer tillsammans och skrattar.

Digitalt upphandlingsmöte

fredag 9 oktober

Upphandlingsbyrån arrangerar tillsammans med Näringslivsservice återkommande informationsträffar för att underlätta företagens affärer med Umeå kommun.

När kommunen gör inköp sker det normalt genom olika upphandlingar och under 2019 köpte Umeå kommun varor, tjänster och entreprenader för nästan 4 miljarder kronor. Det är därför viktigt att kommunen använder skattemedlen på bästa sätt genom att köpa rätt vara/tjänst/entreprenad, med rätt kvalitet och till rätt pris.

Det är alltså en bra affärsmöjlighet för er företagare och därför vill vi underlätta för er att göra affärer med oss. Båda parter ska bli nöjda!

Vanliga frågor som vi får är till exempel:

 • Hur fungerar en upphandling?
 • Varför använder sig kommunen av olika upphandlingsformer?
 • Hur kan jag som företagare bidra med min kompetens för att en upphandling ska bli så bra som möjligt?
 • Vilka upphandlingar är på gång under 2021?
 • Varför kan kraven variera i olika upphandlingar?


Umeå kommun tillsammans med Företagarna Umeå och Svenskt Näringsliv vänder oss till er som vill gör affärer med kommunen.                                                                                                                                        

Möteslänkar till Zoom skickas ut till din mejl torsdag 8 oktober. Gå gärna in en kvart innan mötet för att testa ljud och bild.


UPPLÄGG

Del 1 kl 8.30 - 9.45 kommer alla deltagare att logga in på samma möteslänk och vara i samma digitala rum. De frågor ni vill ställa får ni skriva i chattrummet. Hinner vi inte svara under sändningen kommer ni att få svaren utskickade i efterhand.

Del 2 kl 9.50 - 10.30 ni får välja vilket ämne ni vill veta mer om. Den delen modereras av respektive upphandlare och varje ”rum” har en egen anslutningslänk.


Program:

8.30 Välkomna!

8.35 Inledning del 1 Urban Helmersson upphandlingschef

Pia Wangberg biträdande upphandlingschef berättar om aktuella upphandlingar

Märta Streijfert berättar om cirkulär ekonomi

9.15 Stjärna fyrkant berättar om sina erfarenheter ur ett leverantörsperspektiv

9.30 Jurist från Almega Ulrica Dyrke jurist med fokus på offentliga upphandlingar på Almega Almega en del av Svenskt Näringsliv

9.45 avslut del 1

9.50 start del 2 Ställ frågor till din upphandlare. Här kommer du att få välja vilket ämne som är mest angeläget för dig..

 • IT system och hårdvara - Ulrika Erlingsson
 • Entreprenader, tjänster, tekniska konsulter, fastighet, gata o park - Rickard Fredriksson och Annelie Edlund
 • Livsmedel, färdiglagad mat, vitvaror - Dick Ekström
 • Möbler, kontorsmaterial, mobiltelefoner, sjukvårdsmaterial, sanering - Karin Ask och Natalie Ahlroos
 • Stöd och omsorgstjänster, resor, städprodukter - Martin Deverud
 • Fordon, maskiner, transporttjänster, taxitjänster, tolktjänster och städtjänster - Anders Blom
 • Avfallstjänster, företagshälsovård, revisionstjänster - Linda Vestin

10.30 avslut

Anmälan till digitalt upphandlingsmöte 9 oktober kl.8.30-10.30

Kontakt

Karin Björk
Företags- och evenemangslots
Umeå kommun Näringsliv
karin.bjork@umea.se
090-161688, 070-6531688

Pia Wangberg
Bitr upphandlingschef Upphandlingsbyrån
pia.wangberg@umea.se
090-161565, 070-6950181

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus