Startsida Umeå kommun

Finansiering

Tillväxtens livsluft är ett kreativt klimat. Men det behövs också riskvilligt investeringskapital. Här följer några exempel på vart du kan vända dig.

Ackrainvest

Ackrainvest är ett riskkapitalbolag som ägs till lika delar av AC Invest AB och Skellefteå Kraft AB.

Almi företagspartner

Almi företagspartner arbetar med rådgivning, finansiering med mera till små och medelstora företag i regionen, på uppdrag av staten, regionerna och kommuner.

Consultor

Consultor är ett kunskapsföretag med inriktning på affärs- och organisationsutveckling. Har bland annat bistått företag vid etableringar i Norrland.

EU finansierade projekt

Kontakta Umeå kommun Näringsliv så får du hjälp vidare.

Har du mer allmänna frågor om EU, vänd dig till Europa direkt Västerbotten.

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämnden garanterar företag och banker betalning vid export.

Industrifonden

Industrifonden investerar i små och medelstora svenska bolag med potential att växa på en internationell marknad.

Norrlandsfonden

Norrlandsfonden är ett riskkapitalbolag inriktat på små och medelstora företag i Norrland.

Partnerinvest Norr

Ett riskkapitalbolag som är aktivt i Västerbotten och Norrbotten. De investerar i bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och i drivna entreprenörer. Partnerinvest startades på initiativ av Norrlandsfonden och ALMI Invest AB.

Region Västerbotten Företagsstöd

Region Västerbotten ger information om företagsstöd.

Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar. Stödet kan ges för investeringar i materiella och immateriella tillgångar. En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen.

Svenska riskkapitalföreningen

Svenska riskkapitalföreningen är en obunden, ideell intresseförening för företag och personer som är aktiva i den svenska riskkapitalbranschen.

Transportbidrag

Tillväxtverket beslutar om transportbidrag. Förädlar ni produkter i Västerbotten? Då kanske transportbidraget kan minska era kostnadsnackdelar.

Kontakt

Företagslots
090-16 34 35
foretagslotsen@umea.se

Vill du bli uppringd?

Lämna namn och telefonnummer så kontaktar företagslotsen dig så snart som möjligt.
Feedback

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus