Startsida Umeå kommun
Arkivbild. Foto: Viktor Holm / Scandinav

Företagsakuten

Företagsakuten erbjuder löpande digital rådgivning till företag för att minska de ekonomiska konsekvenserna av det nya coronaviruset. Den är ett samarbete mellan Umeå kommun, Företagarna i Umeå och flera lokala företagsrådgivare.

Syftet med rådgivningen är att öka kunskap om de åtgärder som skapas på nationellt plan och att dela med sig av den kompetens som finns hos Företagarna i Umeå och hos lokala företagsrådgivare. Företag kan exempelvis få hjälp med hur de praktiskt går tillväga för att ansöka om de stödåtgärder som finns. Eller hur de tar fram handlingsplaner för likviditet, kostnader, intäkter och personal. Företaget behöver inte vara medlem i Företagarna för att få rådgivning.

Företagarna i Umeå driver företagsakuten genom dess ordförande, Fredrik Leek, och de tar in resurser för att kunna svara på frågor. Bland de lokala företagsrådgivare som anslutit sig till initiativet finns bland annat Olof Degerfeldt vid Styrelseakademin, Anders Bergman vid Ackordscentralen och Thomas Nilsson, Grant Thornton.

– Konsekvenserna av coronaviruset drabbar vårt näringsliv hårt och omedelbart. Vi har de senaste dagarna lyssnat på många företagare och vi är berörda över hur tufft läget är. Flera uttrycker ett behov av vägledning och rådgivning för att kunna hantera situationen. Detta samarbete är ett snabbt första steg som vi kan ta, säger Peter Juneblad, näringslivschef, Umeå kommun.

Kontakt

Företagsakuten

Rådgivning till företag för att minska ekonomiska konsekvenser av det nya coronaviruset:

umea@foretagarna.se

Vill du hjälpa till?

Har du idéer om hur vi tillsammans kan stärka det lokala näringslivet under coronapandemin? Hör av dig till Umeå kommun:

naringsliv@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-07-08

Sidans kortadress: www.umea.se/foretagsakuten