Startsida Umeå kommun

Näringslivskontakter

Näringslivsorganisationer

Företagarna – Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar 70 000 företagare i Sverige.

LRF – LRF är en en intresse- och företagarorganisation för alla som äger eller brukar jord och skog i Västerbotten och för företag inom lantbruks­kooperationen i Västerbotten.

Marknadsföreningen – Marknadsföreningen i Umeå är en intresseförening för alla i Umeå med omnejd som arbetar med, eller är intresserad av marknads­föring.

Svenskt Näringsliv – Svenskt Näringsliv företräder drygt 54 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund.

Umeå fabriks- och hantverksförening – Umeå fabriks- och hantverk­sförening grundades 1847 och är en företagarförening som varit med sedan skråtiden.

Umeå Handel – arbetar för att på bästa sätt bevaka handelns intressen i frågor som är viktiga för att branschen ska kunna utvecklas på ett positivt sätt i Umeå kommun.

Västerbottens handelskammare – Opinionsbildare med omkring 300 företag i ryggen.

Privata och offentliga aktörer

Connect Norr – Connect Norr är en mötesplats för att sammanföra innovatörer och entreprenörer, investorer, utbildningsväsende, serviceleverantörer och officiella organ.

Enheten för externa relationer – ER är Umeå universitets samlade resurs för att stärka samarbetet med näringsliv och samhälle - en "mäklare" mellan universitetets fakulteter, institutioner och centrumbildningar, näringsliv och övriga samhälle.

North Sweden – Norr- och Västerbottens samarbetsorgan för EU-frågor, med kontor i Bryssel.

Uminova Innovation – Uminova Innovation arbetar för utveckling av affärsidéer till affärer. Uminova Innovation vänder sig till forskare, anställda och studenter vid universitet, sjukhus och andra forskningsinstitut i Umeå. De arbetar även med innovativa affärsidéer från befintliga företag i hela regionen.

Kontakt

Karin Björk
företagslots
090-16 16 88
070-653 16 88
karin.bjork@umea.se

Vill du bli uppringd?

Lämna namn och telefonnummer så kontaktar företagslotsen dig så snart som möjligt.Multiple selection

Feedback

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.