Startsida Umeå kommun

Näringslivskontakter

Näringslivsorganisationer

Företagarna – Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar 70 000 företagare i Sverige.

LRF – LRF är en en intresse- och företagarorganisation för alla som äger eller brukar jord och skog i Västerbotten och för företag inom lantbruks­kooperationen i Västerbotten.

Marknadsföreningen – Marknadsföreningen i Umeå är en intresseförening för alla i Umeå med omnejd som arbetar med, eller är intresserad av marknads­föring.

Svenskt Näringsliv – Svenskt Näringsliv företräder drygt 54 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund.

Umeå fabriks- och hantverksförening – Umeå fabriks- och hantverk­sförening grundades 1847 och är en företagarförening som varit med sedan skråtiden.

Umeå Handel – arbetar för att på bästa sätt bevaka handelns intressen i frågor som är viktiga för att branschen ska kunna utvecklas på ett positivt sätt i Umeå kommun.

Västerbottens handelskammare – Opinionsbildare med omkring 300 företag i ryggen.

Privata och offentliga aktörer

Connect Norr – Connect Norr är en mötesplats för att sammanföra innovatörer och entreprenörer, investorer, utbildningsväsende, serviceleverantörer och officiella organ.

Enheten för forskningsstöd och samverkan – Forskningsstöd och samverkan är Umeå universitets samlade resurs för att stärka samarbetet med näringsliv och samhälle - en "mäklare" mellan universitetets fakulteter, institutioner och centrumbildningar, näringsliv och övriga samhälle.

North Sweden – Norr- och Västerbottens samarbetsorgan för EU-frågor, med kontor i Bryssel.

Uminova Innovation – Uminova Innovation arbetar för utveckling av affärsidéer till affärer. Uminova Innovation vänder sig till forskare, anställda och studenter vid universitet, sjukhus och andra forskningsinstitut i Umeå. De arbetar även med innovativa affärsidéer från befintliga företag i hela regionen.

Kontakt

Företagslots
090-16 34 35
foretagslotsen@umea.se

Vill du bli uppringd?

Lämna namn och telefonnummer så kontaktar företagslotsen dig så snart som möjligt.
Feedback

Kontakt

Företagslots
090-16 34 35
foretagslotsen@umea.se

Vill du bli uppringd?

Lämna namn och telefonnummer så kontaktar företagslotsen dig så snart som möjligt.
Feedback

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus