Startsida Umeå kommun

Osund konkurrens

Om du anser att Umeå kommun bedriver verksamheter som snedvrider konkurrensen för en privat näringsidkare kan du kontakta oss för att skapa ett ärende. För att anmäla ett ärende behöver du inte vara det företag som blir utsatt för snedvriden konkurrens.

När du anmäler ett ärende tar vi kontakt med dig för att lyssna på din erfarenhet och dina tankar kring konkurrenssituationen. Vi tar sedan en dialog internt med den aktuella verksamheten för att se om vi kan lösa ärendet via dialog.

Om det inte går att lösa via dialog förbereder vi ärendet och presenterar det för företagarrådet. Där får vi deras input till ett förslag på lösning. Därefter lyfter vi frågan till Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott för att få ett politiskt beslut i ärendet.

Vi återkopplar till dig löpande i processen där du får vara med och påverka information och dialog.

Anmäl ärende

För att anmäla ett ärende, kontakta:

Peter Öystilä
Näringsliv
070-632 01 43
peter.oystila@umea.se

Mer information

Läs mer om osund konkurrens
(www.svensktnaringsliv.se)

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus