Startsida Umeå kommun

Jag vill arrangera en marknad eller ett evenemang - utomhus

Steg 1

Var ska du hålla till?

Om du behöver hjälp att hitta en lämplig plats titta i Evenemangsguiden. Har du ytterligare frågor om plats kontakta Gator och parker. Vet du var du kan hålla till ansöker du direkt hos polisen.

Gator och parker
090-16 10 00
kontaktcenter.gatorochparker@umea.se


Vill du hyra en tillfällig torghandelsplats på Rådhustorget ska du kontakta Upab, 090-16 15 50. För de tillfälliga torghandelsplatserna behöver du inte ansöka om polistillstånd.

Behöver du hjälp att hitta lämplig plats?

Eftersom du ska arrangera ett evenemang måste du söka tillstånd hos Polisen.

Ansök här via kommunens e-tjänst 

Handläggningstid
cirka 2 veckor

 

Steg 2

Sök alla tillstånd och teckan avtal

När du har fått klart med platsen så ansök om de tillstånd som är nödvändiga för ditt evenemang. Sök tillstånden samtidigt för då blir handläggningstiden så kort som möjligt.

Beräknad handläggningstid om du behöver samtliga tillstånd och ansökningarna är kompletta: cirka 10 veckor

Ska du sätta upp en byggnad eller tält som ska stå på platsen mer än fem dagar?

Ska du servera alkohol?

Ska du servera livsmedel?

Behöver du stänga av gata eller trottoar?

Ska du använda brandfarlig vara till exempel gasol?

Eftersom sophantering är nödvändig måste du...

Behöver du vatten eller avlopp?

Behöver du internet-uppkoppling?

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus