Startsida Umeå kommun

Jag vill starta en fordonstvätt, bilrekonditionering, bilverkstad eller lackering

Steg 1

Var ska du hålla till?

För att din planering ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt för dig att först ta reda på vad platsen är tänkt att användas som. Är det planerat t.ex. för bilverkstad på den platsen? Det gäller oavsett om du har egen mark eller om du vill köpa ny mark.

De fördjupade översiktsplanerna anger markanvändning och ger rekommendationer för detaljplanering och byggande.

Ta reda på om din verksamhet följer detaljplanen.

Behöver du köpa mark av kommunen?

Steg 2

Sök alla tillstånd

När du har fått klart med platsen så ansök om de tillstånd som är nödvändiga för din verksamhet. Sök tillstånden samtidigt för då blir handläggningstiden så kort som möjligt.

Beräknad handläggningstid om du har mark och alla ansökningar är kompletta: cirka 10 veckor.

Ska du bygga nytt/bygga om eller skylta?

Eftersom verksamheten påverkar miljön måste du...

Eftersom verksamheten påverkar avloppsnätet måste du...

Eftersom sophantering är nödvändig måste du...

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus